Toner fra Tunet

Konsertlista for sommerens Toner fra Tunet er klar.

Artister Toner fra tunet 2018

Arbeidet med konsertlista for 2018 er i full sving og det blir både gamle og nye aktører å finne på tunet i sommer

Noen tilbakeblikk:

Gjøvik Gårds Venneforening