– på vestsida av Mjøsa

 

Mjøsmuseet er et regionalt, konsolidert museum med museumssamlinger på Gjøvik, Toten og Minnesund. Museet forvalter samlinger innen arkiv, fotografi og gjenstander, og mange bygninger, parker og kulturmiljø. Tradisjonsmusikkarkiv, bygningsvernrådgiver og Opplandsarkivets sekretariat er lagt til museet. Mjøsmuseet dokumenterer og formidler kulturhistorie fra bygd og by, industrihistorie og Mjøsas maritime historie. Museet har kontorer på Kapp og Gjøvik, og har ca. 17 ansatte.

Mjøsmuseet er venneforeningens samarbeidspartner med å tilrettelegge Toner fra Tunet hver sommer på Gjøvik Gård


Gå til Mjøsmuséet hjemmeside her