Om Gjøvik Historielag
Gjøvik Historielag ble stiftet i 1974. Lagets formål er å vekke interesse for lokalhistorie og ta vare på og formidle minner fra vår fortid. Gjøvik Historielag er en av få foreninger som dekker hele kommunen. 
Laget ble stiftet 10 år etter at Biri, Snertingdal, Vardal og Gjøvik gikk sammen til en kommune i 1964 og har bidratt til å knytte kommunen sammen. 
Gjøvik Historielag er nært knyttet til Eiktunet Kulturhistorisk Museum. Vi er med på å arrangere den årlige familiedagen der. Da blir det liv ute og inne med aktiviteter av historisk karakter, og med mye sosialt samvær.
Besøk Gjøvik Historielags hjemmeside her