Litt om Gjøvik Gårds historie:

Nedre Gjøvik gård ble i 1804 kjøpt av Caspar Kauffeldt som gårdsbruk og residens for ham og hans familie.
Caspar Kauffeldt fikk forpakte grunn av Hunn gård i Vardal, og etablerte der landets første privateide glassverk.
Gjøvigs Glasværk var i drift fra 1807 til 1843. Nedre Gjøvik gård var i familien Kauffeldts eie til 1860. Da ble hele eiendommen solgt til statsagronom (statskontrollør) Niels Hansen, gift med Augusta Mjøen.
Gården med mølle- og sagbruk ble et mønsterbruk.
Gården gikk over til Hansens sønn, senere generalkrigskommisær Alf Mjøen i 1893. Like etter ble deler av gården lagt ut til villatomter på Gjøvikjordet. Mjøen startet på den tiden med griseoppdrett i nytt fjøs, før han i 1920-åra gikk over til høns. Hønseriet hadde kapasitet til over 3000 høns, og var i drift til 1952. Samme år testamenterte generalkrigskommisær Alf Mjøen eiendommen til Gjøvik kommune under visse forutsetninger.
Etter generalkrigskommisærens død i 1956 ble eiendommen forvaltet av Gjøvik kommune, men fra 1996 ble Gjøvik gårds kultursenter lagt under Gjøvik historiske samlingers administrasjon (GHS).
Museet, som nå er en del av det nye Mjøsmuseet A/S, forvalter også Eiktunet kulturhistorisk museum og andre bygninger i Gjøvik. I 2008 ble gården og hele området fredet.