Gjøvik Gårds Venneforening  avholder årsmøte:

Dag: torsdag 20. februar 2020
Tid:     kl 1800
Sted: Skybergstua, Gjøvik gård.

Dagsorden

1. Velkommen
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av ordstyrer og referent
4. Valg av 2 representanter til å undertegne protokoll
5. Årsberetning for Gjøvik Gårds Venneforening 2019
6. Regnskap 2019
7. Valg
8. Avslutning

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styreleder Jan Mathisen i hende innen 30.01.2019.
Epost: post@gjovikgard.no

Adresse: Jan Mathisen. Bjørkestien 61 2817 Gjøvik