Gjøvik Gårds Venneforening har som formål å støtte initiativer for å skape aktivitet og hyggelige opplevelser for alle som besøker Gjøvik gård.
Foreningen skal bidra til kulturhistorisk formidling i samarbeid med Mjøsmuseet AS og  andre aktører på Gjøvik gård for videreutvikling  av Gjøvik gård som en levende oase og et kultursenter for byens befolkning.

Er du ikke medlem i Gjøvik Gårds Venneforening, eller vil du fornye ditt medlemskap?
Benytt denne adressen og skjema for registrering av ditt medlemsabonnement.
Prisen er kr. 200 pr år for enkeltmedlem og kr. 300 for familie. Du kan bli livsvarig medlem for en pris på 10 x årskontingenten.
Din innbetaling blir registrert automatisk.

Besøksadresse: Kauffeldtgården Gjøvik  
Postadresse: Niels Ødegaardsgate 3   2815 Gjøvik
Org.nr. 995 682 273
E-post: post@gjovikgard.no
Hjemmeside: http://www.gjovikgard.no

Velg i menyen for videre vandring i hjemmesiden.
Ta deg også tid til en Kveldssang med Torbjørn Dyrud