Gjøvik Gårds Venneforening har som formål å støtte initiativer for å skape aktivitet og hyggelige opplevelser for alle som besøker Gjøvik gård.
Foreningen skal bidra til kulturhistorisk formidling i samarbeid med Mjøsmuseet AS og  andre aktører på Gjøvik gård for videreutvikling  av Gjøvik gård som en levende oase og et kultursenter for byens b
efolkning.

Er du ikke medlem i Gjøvik Gårds Venneforening?
Send en e-post til post@gjovikgard.no så sender vi deg faktura med medlemskort i posten. Kontingent for 2019, er kr. 200,-

Velg i menyen for videre vandring i hjemmesiden.
Ta deg også tid til en Kveldssang med Torbjørn Dyrud